กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

เริ่มด้วยขบวนพาเหรดมาในตรีมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของกีฬาทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทกีฬา
20230222093052.jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230222093053.jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230222093054.jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230222093055(1).jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230222093055.jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230222093056.jpg - กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th