ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง หยุดเรียน

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง
วันที่21กุมภาพันธ์ 2566 หยุดเรียน 1วัน เพื่อนำนักกีฬา และครูเข้าร่วมงานกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย
?>