กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

17ก.พ.66 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
20230222092115(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092115.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092116(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092116(2).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092116(3).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092116(4).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th 20230222092116(5).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป.1-3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | https://ssl.ac.th