งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสันทรายหลวง นำโดยท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ท่านรองทั้งสอง และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานเลี้ยงส่ง. ครู เครือมาส ( มาช่วยราชการคลอดบุตร) เลี้ยงส่ง. นศ. ฝึกสอนที่มาช่วยงาน ปีครึ่ง นับว่ามีคุณภาพ และช่วยงานโรงเรียนได้เยอะมาก และงานเลี้ยง มุทิตา คุณครู.วิมล และลุงวิเทียน ร่วมใจสร้างสุขสนุกสนานร่วมกันคะ
20211003081134(1).jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th 20211003081134(2).jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th 20211003081134.jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th 20211003081135(1).jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th 20211003081135(2).jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th 20211003081135(3).jpg - งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://ssl.ac.th
?>