งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564

วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี  คุณความดีที่ยั่งยืน  30  กันยายน  2564 ขอแสดงความยินดีมุฑิตาจิต กับครุวิมล  หวงสุวรรณากร และ ลุงวิเทียน คำเตจ๊ะ ที่ครบอายุเกษียณในปี 2564นี้ พี่น้องครอบครัวสันทรายหลวงร่วมใจด้วยใจรักยิ่งคะ
20211002071825(1).jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th 20211002071825.jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th 20211002071826(1).jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th 20211002071826(2).jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th 20211002071826(3).jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th 20211002071826(4).jpg - งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 | https://ssl.ac.th
?>