อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์

23 กันยายน 2564 ฝ่ายงานระบบบริการวิชาการ จัดประชุมฯ.เชิงปฏิบัติการ…นำโปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ มาใช้เพื่อพัฒนารองรับระบบงานที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ.รองฯ ทั้ง 2ท่าน,วิทยากร และ ทีมงาน..สันทรายหลวง ทุกท่าน แม้อุปสรรคไฟดับแต่เรายังดำเนินการต่อได้คะ
20210924022304(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022304(2).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022304.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(2).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(3).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(4).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(5).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(6).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(7).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305(8).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022305.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022306(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022306(2).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20210924022306.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ | https://ssl.ac.th