งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสันทราย 3 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565