กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์

25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ มาให้บริการอบรมฯ ขับขี่ปลอดภัย เวลา 13.00- 15.00 น ระดับชั้น ม.1 -ม.3 ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงคะ
20221125104112.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th 20221125104113.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th 20221125104114.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th 20221125104115.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th 20221125104116.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th 20221125104117.jpg - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์ | https://ssl.ac.th
?>