ประชุมฯภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน

เช้านี้••ประชุมฯภาคีเครือข่ายพัฒนา รร.สท
- ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
- ผู้แทนชมรมผู้ปกครองนักเรียน สันทรายหลวง
- ผู้แทนคณะครูฯ
การสร้างเสาธงและพัดลมติดอาคารใหม่ รวมทั้งแนวทางดำเนินงานอื่นๆ ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก.ในนาม รร. สท ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมฯ อีกครั้งคะ
20221125103634.jpg - ประชุมฯภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน | https://ssl.ac.th
?>