การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายสันทราย 3

ประชุมผู้บริหาร,ครูวิชาการ เครือข่าย สท. 3 ณ. รร.สันทรายหลวง เพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 8 ธค. นี้คะ
20221123084704(1).jpg - การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายสันทราย 3  | https://ssl.ac.th 20221123084704(2).jpg - การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายสันทราย 3  | https://ssl.ac.th 20221123084704(3).jpg - การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายสันทราย 3  | https://ssl.ac.th 20221123084704.jpg - การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายสันทราย 3  | https://ssl.ac.th