ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับโล่. อันดับ. 1 ITA ของโรงเรียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับโล่. อันดับ. 1 ITA ของโรงเรียน และร่วมประชุม.สัญจร ตัวแทนผู้บริหาร,ครู, และกรรมการสถานศึกษา รับนโยบายจาก. เขตพื้นที่ ขอขอบคุณ.รองฯ และทีมงานสันทรายหลวง ทุกท่านครับที่ร่วมขับเคลื่อนงานต่างๆในครั้งนี้นะ
20221116024555(1).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับโล่. อันดับ. 1 ITA ของโรงเรียน  | https://ssl.ac.th 20221116024555.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับโล่. อันดับ. 1 ITA ของโรงเรียน  | https://ssl.ac.th