กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียน เป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกคนพยายามเต็มที่ ฝึกฝน อบรม สั่งสอนว่ากล่าว ตักเตือน และทำความดี คือวิถีที่ใช้กล่อมเกลาลูกๆไปพร้อมกัน คุณภาพคู่กายภาพ
20221113030454.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th 20221113030455.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th 20221113030456.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th 20221113030457.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th 20221113030458.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th 20221113030459.jpg - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน | https://ssl.ac.th
?>