ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง ขอบคุณ.ท่านผอ.พิพัตร์และทีมบริหาร คณะครูฯ รร.จอมทอง มาส่งครู สุเมธ และขอบคุณ.ท่านผอ.ปรีชาและทีมบริหาร คณะครูฯ มาส่งครู.เขมจุรา
เราคือทีมงานสันทรายหลวง พร้อมช่วยเหลือขับเคลื่อนงานการพัฒนาการศึกษาต่อไป
20221113030106.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221113030108.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221113030110.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221113030111.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221113030112.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221113030113.jpg - ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th