รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน

เช้านี้..ทีมงานสันทรายหลวงนำโดยผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับคณะผู้บริหาร,ครู รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน คะ.. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
20221109103545(1).jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th 20221109103545.jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th 20221109103547(1).jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th 20221109103547.jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th 20221109103548.jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th 20221109103549.jpg - รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..การก่อสร้างอาคารเรียน | https://ssl.ac.th
?>