ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง ของชาวเหนือ หรือประเพณีลอยกระทงของชาวไทยทุกท่าน โรงเรียนสันทรายหลวงร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณีดีงาสืบต่อไป
20221109103259(1).jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th 20221109103259(2).jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th 20221109103259.jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th 20221109103301.jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th 20221109103302.jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th 20221109103304.jpg - ร่วมสืบฮีตต๋ามฮอยประเพณียี่เป็ง  | https://ssl.ac.th
?>