โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา

งานแนะแนวโรงเรียนสันทรายหลวงได้รับความอนุเคนาะห์จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษาต่อสายสามัญแก่นักเรียนที่สนใจ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ
20221109102958(1).jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th 20221109102958.jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th 20221109102959.jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th 20221109103000.jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th 20221109103001.jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th 20221109103002.jpg - โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ มาให้การแนะแนวศึกษา | https://ssl.ac.th
?>