ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก. รร. ชุมชนบ้านสันจำปา อ. แม่สรวย ชร. เขต.2 และ รร. บ้านปางป้อ อ. เวียงแหง ชม. เขต.3 ขอบคุณ.ผู้บริหารคณะครูฯ ที่เดินทางมาส่ง และเยี่ยมเยือน ในครั้งนี้คะ และขอบคุณ.รองฯ ทั้ง 2 ท่านและทีมงาน. สท.ต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
20221109102745.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th 20221109102746.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th 20221109102747.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th 20221109102748.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th 20221109102749.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th 20221109102751.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เป็นตัวแทนต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน และมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | https://ssl.ac.th
?>