ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง

ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนทีมบริหาร,คณะครูฯ,นักเรียน ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง ยอด.5,999.75 บาท สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนด้วยค่ะ
20221109102439(1).jpg - ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221109102439.jpg - ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221109102441.jpg - ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221109102443.jpg - ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th 20221109102445.jpg - ร่วมทำบุญฯ จุลกฐินวัดสันทรายหลวง | https://ssl.ac.th
?>