กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนสันทรายหลวงร่วมกิจกรรมประกวดการทำโคมลอยของช่วงชั้นที่ 3 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่ว่างเว้นจากการทำงาน ก็จะร่วมกันทำบุญเฉลิมฉลอง สนุกสนาน และเป็นปล่อยเคราะห์สิ่งไม่ดีให้ออกไป
20221109102237.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th 20221109102239.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th 20221109102240.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th 20221109102242.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th 20221109102244.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th 20221109102246.jpg - กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง | https://ssl.ac.th
?>