ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม

โรงเรียนสันทรายหลวงขอส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ที่อยู่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนาม ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมทีมบริหาร คณะครู เพื่อนนักเรียน และชมรมผู้ปกครองขอส่งมอบอาหาร ขนม นม เพื่อบริโภคบำรุงในช่วงเวลารักษาตัวนี้ และทางโรงเรียนจะได้มอบปัจจัยเพื่อแบ่งเบาใช้จ่ายหลังจากกลับจากโรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่งคะ
20210922090348.jpg - ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม  | https://ssl.ac.th 20210922090349(1).jpg - ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม  | https://ssl.ac.th 20210922090349(2).jpg - ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม  | https://ssl.ac.th 20210922090349.jpg - ส่งมอบกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม  | https://ssl.ac.th