ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู.แจ่มจันทร์

โรงเรียนสันทรายหลวง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู.แจ่มจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กับกิจกรรมแข่งขัน..แต่งคำประพันธ์ ในระดับเขตพื้นที่ สพป.ชม.2คะ
20220809041854(1).jpg - ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู.แจ่มจันทร์ | https://ssl.ac.th 20220809041854.jpg - ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู.แจ่มจันทร์ | https://ssl.ac.th
?>