ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เนื่องในวันเกิด

เช้านี้…ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เนื่องในวันเกิด เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องเล่น นร. อนุบาล คะ ในนาม.รร.สท.ขอ
กราบขอบคุณท่าน ผอ. เป็นอย่างสูงคะ และขอให้ท่าน ผอ.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบแต่โชคดีและมีความสุขตลอดไปคะ
20220726064857.jpg - ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เนื่องในวันเกิด | https://ssl.ac.th 20220726064900.jpg - ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เนื่องในวันเกิด | https://ssl.ac.th
?>