ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3

บ่ายวันนี้ินายพิชิตชัย อินทร์ภูวงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชม.เขต2 พร้อมด้วยนางกิตติ์สินี อุปพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนสันทรายหลวง ที่ประสบอุบัติเหตุทางซ้อนท้ายรถจักรยานยนตร์เสียชีวิต ทั้งนี้สพป.ช.เขต2ได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้วายชน และขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว ขอดวงวิญญาณของ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูล สู่สุขคติสัมปรายภพเทอญฯ
20220726024415(1).jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024415.jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024417.jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024418.jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024419.jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024420.jpg - ตัวแทนบุคลากร สพป.ชม.2 ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพ ด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th
?>