ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมรองฯทั้ง2 และตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนสันทรายหลวง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตร์เสียชีวิต ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว และขอดวงวิญญาณของด.ช.อภิรักษ์ พิบูล สู่สุขคติสัมปรายภพเทอญฯ
20220726024154(1).jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024154.jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024155.jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024157.jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024158.jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th 20220726024159.jpg - ร่วมวางหรีดเคารพศพด.ช.อภิรักษ์ พิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 | https://ssl.ac.th
?>