กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 สืบสานพระพุทธศาสนา ส่งเสริมยุวศีลธรรมน้อมนำการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ปีนี้ถวายวัดสันทรายหลวง วัดป่าลาน วัดข้าวแท่นหลวง วัดข้าวแท่นน้อย และวัดบ้านท่อ
20220726023916(1).jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th 20220726023916.jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th 20220726023917.jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th 20220726023918.jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th 20220726023919(1).jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th 20220726023919(2).jpg - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2565 | https://ssl.ac.th
?>