การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 กราบนมัสการฯ พระคุณเจ้า, ท่านประธานฯและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน,ท่านรองฯ พร้อมทีมงาน.สันทรายทุกท่าน ที่ร่วมคิด แสดงความคิดเห็น วางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษานี้คะ..ความร่วมมือของทุกภาคส่วนคือเส้นทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสันทรายหลวงคะ
20220710070134.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220710070135(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220710070135(2).jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220710070135(3).jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220710070135.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220710070136(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th
?>