ผอ. ประเวทย์ ประธานฯ และคณะกรรมการหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเภอสันทราย มอบเงิน. สมทบทุนจัดซื้อเครื่องเล่น

ในนาม. รร. สันทรายหลวง ขอขอบคุณ.ท่าน ผอ. ประเวทย์ ประธานฯ และคณะกรรมการหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเภอสันทราย มอบเงิน. สมทบทุนจัดซื้อเครื่องเล่น (อนุบาลสันทรายหลวง ) จำนวนเงิน 3,000 บาท คะ
?>