เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

5 ก.ค.2565
งานอนามัยโรงเรียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สอนให้เด็กๆได้รู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ให้ปลอดภัยกับโรคต่างๆในภาวะปัจจุบันนี้คะ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคะ
20220707093956.jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th 20220707093957.jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th 20220707093958.jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th 20220707093959.jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th 20220707094000(1).jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th 20220707094000.jpg - เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านท่อ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | https://ssl.ac.th
?>