ทีมบริหารพบปะผู้ประกอบการฯ ร้านขายของในโรงเรียน

ทีมบริหารพบปะผู้ประกอบการฯ ร้านขายของในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและความเข้าใจที่ถูกต้อง คะ
?>