ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson และคณะฯ

ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ มามอบหนังสือ ส่งเสริมภาษา อังกฤษ แปล ไทยจำนวน 1,000 เล่ม สำหรับแจกนักเรียน นักเรียนได้รับเรียบร้อยแล้วคะ หนังสือสวยงาม มีประโยชน์อย่างยิ่งคะ
20220609050241(1).jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609050241.jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609050242.jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609050243(1).jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609050243.jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609050244.jpg - ขอขอบคุณ ท่าน. Mr. Keith Henderson  และคณะฯ | https://ssl.ac.th