ขอขอบคุณ คุณ.ทนงศักดิ์ บุญวงศ์เจ้าของตลาด. เจดีย์แม่ครัว มอบเงินร่วมทำบุญ

ขอขอบคุณ คุณ.ทนงศักดิ์ บุญวงศ์ ^^ เจ้าของกาด. เจดีย์แม่ครัว^^ มาร่วมทำบุญฯ มอบเงิน. 15,000 บาท  เพื่อ..ซื้อพัดลม 10 ตัว ติดอาคารใหม่ ให้กับนักเรียน คะทาง รร. สท. ขอกราบอนุโมทนาบุญฯ มา ณ. ที่นี้อีกครั้งคะ