งานตรวจรับงานงวดที่ 9

งานตรวจรับงานงวดที่ 9 ขอขอบคุณ.คุณ.นภาพร ,คุณ.โกวิล( จาก…โยธาจังหวัดเชียงใหม่ ) ,รองฯ แม่ม, คณะครูทุกท่าน ที่ช่วยกันตรวจรับงานก่อสร้าง อย่างเข้มแข็งคะ
20220609045702.jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th 20220609045703(1).jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th 20220609045703(2).jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th 20220609045703(3).jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th 20220609045703(4).jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th 20220609045703.jpg - งานตรวจรับงานงวดที่ 9 | https://ssl.ac.th