กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การฝึกจำลองสถานการณ์เลือกตั้งจริง นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณืตรงทุกขั้นตอน ขอแสดงความยินดีกับเบอร์ 1 พรรค School of progress มี ด.ช.ณัฐฤทธิ์ ฟองคำ เป็นหัวหน้าพรรค ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ด้วยคะ และขอขอบใจและชื่นชมนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกพรรค และนักเรียนทุกคนที่ร่วมใจกับใช้สิทธิ์ออกเสียงในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมรับชมได้ที่
20220609045504.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220609045506.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220609045507.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220609045509.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220609045511.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20220609045513.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th