รับมอบหนังสือส่งเสริมภาษาจาก Mr. Keith Hendersonและคณะฯ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่าน. Mr. Keith Hendersonและคณะฯ มามอบหนังสือ ส่งเสริมภาษา อังกฤษ แปล ไทยจำนวน 1,000 เล่ม สำหรับแจกนักเรียนทุกคน คะ ทาง. รร. ขอขอบคุณ มา ณ. ที่นี่อีกครั้งคะ
20220609045227(1).jpg - รับมอบหนังสือส่งเสริมภาษาจาก Mr. Keith Hendersonและคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609045227.jpg - รับมอบหนังสือส่งเสริมภาษาจาก Mr. Keith Hendersonและคณะฯ | https://ssl.ac.th 20220609045229.jpg - รับมอบหนังสือส่งเสริมภาษาจาก Mr. Keith Hendersonและคณะฯ | https://ssl.ac.th