การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เช้านี้_ท่าน.เกียรติศักดิ์ ณ.ลำปาง ให้ความอนุเคราะห์ เปิดบ้านพร้อมทั้งเป็นวิทยากร กับ อ.โอ
เรื่อง…ของสักการะล้านนา  กับว่าที่รองฯ ผอ.รร. สพป.ชม.เขต ๒. ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒ ช่วงเวลา•••ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ครับ
ทาง รร. สท. ขอกราบขอบคุณ.ท่าน เกียรติศักดิ์ และ อาจารย์. โอ มา ณ.ที่นี้อีกครั้ง ครับ ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก กล่าวไว้คะ
20220608101527(1).jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101527(7).jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101527.jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101528(1).jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101528(2).jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101528(3).jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th 20220608101528.jpg - การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ระยะที่ ๒  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | https://ssl.ac.th
?>