ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเรียน

ประกาศเปิดเรียน!!!การประชุมเตรียมการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 วันที่ จันทร์ 24 มกราคม 2565 เปิดเรียนแบบปกติ (On Site)แบบสลับวันมาเรียน กลุ่ม A-B ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันทรายหลวงได้รับอนุญาตการใช้อาคารเรียนฯ ดังนั้น ทีมผู้บริหารนำโดย ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ได้ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติมาตรการความปลอดภัยในวันเปิดเรียนเพื่อแจ้งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ จึงได้ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศของโรงเรียนสันทรายหลวงอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมเพื่อพบกันในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นี้นะคะ
20220129074404.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th 20220129074405.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th 20220129074406.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th 20220129074407.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th 20220129074408.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th 20220129074409.jpg - ประกาศเปิดเรียน | https://ssl.ac.th
?>