จดหมายข่าว

กีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสันทราย 3 ครั้งที่ 70 ปีการศ..

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศล

งานแนะแนว กิจกรรมวัดแววความถนัดทางด้านอาชีพ

พิธีมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี

26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2565 ร่วมรำลึกวันสุนทรภู่

พิธียกเสาเอกและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างอาคารเรียนแ..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน..