$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> จดหมายข่าว - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

จดหมายข่าว

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสั..

กีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสันทราย 3 ครั้งที่ 70 ปีการศ..

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศล

งานแนะแนว กิจกรรมวัดแววความถนัดทางด้านอาชีพ

พิธีมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี

26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2565 ร่วมรำลึกวันสุนทรภู่

พิธียกเสาเอกและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างอาคารเรียนแ..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน..