ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนOn Site ป.2 ถึง ป.5

ประกาศเปิดเรียน

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเปิดเรียนแบบ On-site

ข้อสรุปจากการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันว..

sda

sda

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง การงดใช้สนามหญ้า

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2..

1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ออนไล..

ประกาศ การรับเงินอาหารกลางวันนักเรียน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศจากโรงเรียนสันทรายหลวง