ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประมูลการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ท่าน.วิโรจน์ ชุมสมุย ( กรรมการสถานศึกษา) ร่วมสมทบสร้างเสาธง

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขา.จ.เชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์ จำ..

คุณ. ใบตอง มอบเงิน 500 บาท สมทบกิจกรรม. Day. camp.

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนม.1

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง หยุดเรียน

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับครอบครัวท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก

แจ้งหยุดเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง นโยบายมาตรการรักษาความปลอดภ..

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอ..

เชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556

?>