ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เนื่องจากถูกแอบอ้างชื่อเพื่อขอรับบ..

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่งนัก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกการจ้างเหมาบ..

สรุปยอดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสัน..

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่..

ขอกราบขอบคุณท่าน ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศบาล ต.ป่าไผ่ ร่วม..

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร รร.สันทรายหลวง ร่วมสมทบทุนมอบให้กั..

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียน และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ..

ประกาศผลการประมูลผู้จำหน่ายอาหาร-น้ำดื่ม ผลไม้ รวมมิตร-ขนมขอ..

คุณครู.สุวิมล จันทร์ปิง มอบเงินสมทบสร้างเสาธง รร. จำนวน 20,0..

ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับคุณครู.และนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุด..

?>