ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอ..

เชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556

แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ..

แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565

แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ขอขอบคุณ ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญปี๋ใหม่เม..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า หรือ ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ..

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวครู..

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และนักเรียนระหว่างชั้น ปีก..