ภาพกิจกรรม

ประชุมฯภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคม โดย หจก.แสงชัยพาณิชย์

ครูธีรเดชนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดสมาคมรังสีการแพทย์แ..

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯ ส่งครูย้ายไปรร. หนองโค้ง และ รร. ส..

การประชุมเพื่อเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ..

กิจกรรมดีๆ จากบริษัทไมโล จัดกิจกรรมและแจกเครื่องดื่ม

ประชุมคณะครู

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รับโล่. อันดับ. 1 ITA ของโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2556

ต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าร่วมทีมงานสันทรายหลวง

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน..กา..