ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ.ท่านนายกฯ สมบัติ และ จนท.เทศบาลตำบลเมืองเล็นให้ความ..

ขอขอบคุณ. ช่างคำหล้า ที่ช่วยนำช่างและคนงาน ติดตั้งรั้ว สำหรั..

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ประจำเดือน กุมภาพัน..

ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา..

ทีมงานสภานักเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ประ..

ขอขอบคุณบริษัทไมโล ที่มาจัดกิจกรรมดีให้กับนักเรียนโรงเรียนสั..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก น้อมสักการะกราบนมัสการฯ มุทิตา ท่านพระคร..

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนสันทรา..

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมรองฯและตัวแทน ร.ร. ร่วมงาน ตานข้าวใ..

นักเรียนชั้นม.3 รับชม zoom การแนะแนวศึกษาต่อ จาก สพป.เชียงให..

ขอขอบคุณ. ท่าน.พ.ต.ท. ธเนตร รองฯผกก. สภ.สันทราย พร้อมคณะฯ ที..

?>