ภาพกิจกรรม

พัฒนาโรงเรียน

วันนี้•••ขอบคุณ.ทีมงาน…ฝ่ายสถานที่+ฝ่ายกิจการนักเรียน+ครูหญิงจิตอาสา+ ลูกจ้างประจำ ทุกท่าน ช่วยกันพั..

เตรียมงานสร้างศาลพระภูมิ

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เตรียมงานสร้างศาลพระภูมิโดยได้เชิญอาจารย์.ยอด มาวัดพื้นที่…สร้างศาลพระภูมิและศา..

เคารพศพ คุณพ่อ ( นักเรียน ชั้น ป.3/2 )

18 สิงหาคม ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู รร.สันทรายหลวง ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อ ( นักเรียน ชั้น ป.3/2..

เคารพศพคุณแม่ คุณครูจันทร์ฉาย ( กรรมการสถานศึกษา รร ) (งานชุ..

แห่เทียนเข้าพรรษา

สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก รองฯท..

โรงเรียนสันทรายหลวงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ..

โรงเรียนสันทรายหลวงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการประปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวย..

รองฯ สุภาภรณ์ สุตา นำตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมรับ โล่ และเกี..

รองฯ สุภาภรณ์ สุตา นำตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมรับ โล่ และเกียรติบัตร ผลสอบ.O-net ปี 63

งานต่อเติม..ห้องเก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาด

?>