ภาพกิจกรรม

ตัวแทนครูนำของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับครอบครัวนั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ สภ.สันทราย

ประชุมสรุปการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันทรายหล..

รับมอบเครื่องซักผ้า

กศน.อำเภอสันทราย ขอใช้สถานที่ในสอบ N-net

ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

ขอขอบคุณบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต.8 ฝึกประสบการณ์ ณ.ร..

แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์

รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

?>