ภาพกิจกรรม

พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร

ครูประจำชั้นเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ติดโควิด

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก นำทีมท่านรอง คณะครู รับวัคซีนแอสตราฯ บูท..

คณะครูนำนักเรียนฉีดวัคซีนรอบ 3

รับนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

กิจกรรมสัมพันธชุมชน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับย้าย

นักเรียนรับการฉีดวัคซีไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสันทราย

ตัวแทนครูมอบสิ่งของให้ครอบครัวนักเรียนที่ติดโควิด-19

?>