ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายวัชรสิทธิ์ อาษากิจ ศิษย์เ..

การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยโรงเรียน

คุณครูสุวิมล จันทร์ปิง ครูบรรณารักษ์ รับมอบหนังสือ​พระราชทาน..

ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

นพ. วีรพรรณ อินต๊ะศรี และคุณแม่ผ่องพรรณ อินต๊ะศรี (คุณแม่ นพ..

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19

ส่งมอบกำลังใจแด่นักศึกษาฝึกสอนที่เข้ารับการรักษาตัว COVID-19

เยี่ยมไข้ให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19

ขอแสดงความยินดีกับครูภาวินี สิงคราช และครูธีรเดช ชนะสิรชัยเล..

ต้อนรับศึกษาดูงานจาก รร.บ้านหนองไคร้ ศึกษาดูงาน.การสร้างอาคา..

ศึกษาธิการภาค 15และคณะ มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถา..

?>