ภาพกิจกรรม

ประชุมฯ คณะอนุกรรมการพิจารณา ว. PA

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนแผนกอนุบาล

ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียน

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นน้..

เครือข่าย สท. 3วางหรีดเคารพศพ. คุณพ่อ..นักการฯ รร.บ้านท่าเกว..

ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารเรียนรร.บ้านท่าเกวียน

404

anjengg

เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. สันทราย ให้ความอนุเคราะ..

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารเรียนหลังให..

การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตัวแทนครูและผู้บริหารร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อจากไปของคุณ..

บรรยากาศการเปิดเรียน On Site วันที่ 2 กลุ่ม B

?>