ภาพกิจกรรม

ธนาคารออมสิน สาขาสันทราย มาสวัสดีปีใหม่และมอบงบสนับสนุน..กิจ..

เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่ายลูกเสือ

สวัสดีปีใหม่ 2566 บุคคสำคัญ

คณะครูโรงเรียนสันทรายหลวง สวัสดีปีใหม่ ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหน..

สวัสดีปีใหม่ บุคคลสำคัญร่วมพัฒนาโรงเรียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พบปะนักเรียนหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนวันที่ 2

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ..เขต

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเมตตาให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ชื่นชมฯให้กำลังนักเรียนที่เป็นตัวแทนฯ ไป..

Merry Christmas English Festival

ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป.1 ป.5 และป.6