ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ครูมังกร ทองใบ

ผอ.ประพันธ์ ทองหนักและทีมครูมัธยมร่วมกับอบรมก่อนจะปิดภาคเรีย..

ประชุมเตรียมวางแผนดำเนินงานก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมต้อนรับ นางสาวเจนจิรา กันแก้ว คร..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก มอบหนังสือขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุ..

กิจกรรม อย.น้อย

ขออนุโมทนาบุญฯ กับ ลูกชิ้น วัญนา และ ลูกชิ้นยายบุญเสริม ที่ม..

ท่านผอ.ประพันธ์ ทองหนัก มอบรางวัลสำหรับลูกๆ อนุบาลคนเก่ง

โรงเรียนสันทรายหลวงแผนกปฐมวัย รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรั..

คุณครู.จันทร์ฉาย อุบลนุช ข้าราชการบำนาญ และคณะกรรมการสถานศึก..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ตัวแทนผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรร่วมแสดง..

?>